• beta-v2-cut1_10
  • Proiectare de constructii civile si industriale.
  • Dirigentie de santier.
  • Evaluare risc incendii.
  • Avize si autorizatii P.S.I.
  • Scenarii de securitate la incendiu.
  • Planuri de interventie P.S.I.
 • beta-v2_10-1

  Proiectare de constructii civile si industriale.

  Beta Proiect este o companie cu o vasta experienta in domeniul proiectarii constructiilor civile si industriale ce va ofera servicii de proiectare asistata si consultanta in constructii pentru beneficiari, investitori, antreprenori si proiectanti.

  Serviciile de specialitate Beta Proiect sunt asigurate de o echipa de ingineri cu un inal nivel profesional avand toate specializarile cerute: rezistenta, instalatii electrice, termice, de apa, canalizare, gaze, atestati pentru executarea unor [...]

 • beta-v2-10-3

  Dirigentie de santier

  Beta Proiect dispune de personal autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. conform Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat Nr. 595/06.aug.2007, pentru urmarirea executiei lucrarilor de constructie prin diriginte de santier (inspector de santier).

  Pe langa caracterul obligatoriu al contractarii unui diriginte de santier in desfasurarea lucrarilor de constructii exista si o serie de avantaje pe care investitorul [...]

 • beta-v2-10-3

  Evaluare risc incendii.

  Evaluarea si identificarea riscului de incendiu este obligatorie pentru toti operatorii economici si se realizeaza prin procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit  [...]

 • beta-v2-10-3

  Avize si autorizatii P.S.I.

  Echipa Beta Proiect  ofera consultanta pentru autorizarea societatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conformitate cu Normelor metodologice de avizare si autorizare (Ordin MAI 80/06.05.2009)  [...]

 • beta-v2-10-3

  Scenarii de securitate la incendiu. Planuri de interventie P.S.I.

  Scenariul de securitate la incendiu este parte integranta a documentatiei tehnice a constructiilor, instalatiilor sau amenajarilor si  sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

  Planuri de interventie/evacuare in caz de incendiu sunt documente obligatorii pentru toti agentii economici [...]

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Beta Proiect dispune de personal autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. conform Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat Nr. 595/06.aug.2007, pentru urmarirea executiei lucrarilor de constructie prin diriginte de santier (inspector de santier).


Pe langa caracterul obligatoriu al contractarii unui diriginte de santier in desfasurarea lucrarilor de constructii exista si o serie de avantaje pe care investitorul/utilizatorul lucrarii le are intrucat dirigintele de santier este reprezentantul tehnic al beneficiarului.


Dirigintele de specialitate raspunde fata de cei pe care ii reprezinta (persoane fizice investitoare/utilizatoare sau firme de consultanta specializate) pentru asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii.


Dirigintele de specialitate isi exercita atributiile in perioadele de :

 • pregatire a executarii lucrarilor
 • executare a lucrarilor
 • receptie a lucrarilor
 • dupa receptiala terminarea lucrarilor , pana la receptia finala.

In perioada de pregatire a executarii lucrarilor, dirigintele de santier are urmatoarele responsabilitati:

 • Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate.
 • Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
 • Proiectul pentru executarea constructiei contine pe langa proiectul pentru autorizatia de construire DTAC care se inainteaza organelor autoritatii locale si documentatia la fazele DTE si DDE.
 • Controleaza respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995.
 • Verifica existenta la proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control al proiectantului.
 • Preda executatului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiectant. La predarea-preluarea amplansamentului participa reprezentanti ai investitorului, proiectantului, executantului si in situatii speciale, reprezentati ai furnizorilor de utilitati. Convocarea este facuta numai de dirigintele de santier.
 • Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei. Asista la trasarea si materializarea principalelor borne de referinta a cailor de acces si a limitelor terenului pus la dispozitia anteprenorului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. Dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei
 • Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier.
 • Responsabilitatile dirigintelui de santier in perioada de executare a lucrarilor sunt:
 • Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare
 • Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelul calificativ prevazut in documentatia tehnica in contract si normele tehnice in vigoare.
 • Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.Pentru meseriile de instalator (gaze, electrice, apa-canal), sudori, macaragii, se folosesc muncitori autorizati.
 • Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor.
 • Dirigintele verifica :
 • Procese verbale de receptie a materialelor.
 • Certificatele de calitate ale materialelor.
 • Declaratile de conformitate a calitatii materialelor.
 • Rapoartele de neconformitate.
 • Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categori de lucrari si semneaza procese verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul.
 • Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate,din contrate, din proiecte.).
 • Interzice utilizarea de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate,fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitati.
 • Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic.
 • Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
 • Cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte MLPAT.
 • Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si a altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.
 • Verfica nerespectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privine calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei de santier emise de proiectant. Urmareste respectarea intocmai de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.
 • Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate.
 • Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.
 • Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

La receptia lucrarilor responsabilitatile dirigintilor sunt urmatoarele:

 

 • Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptive. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de proiectant puse la dispozitia constructorului, alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.
 • Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie. Urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie.
 • Preda investitorului/utilizatorului actele de receptie,documentatia tehnica si economica a constructiei impreuna cu cartea tehnica a constructiei.
 • Responsabilitatea dirigintelui de specialitate in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala.
 • Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de specialitate urmareste rezolvarea remedirerilor cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia.
 • Daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-l soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale de catre executant.
 • Dupa receptia finala, dirigintele de santier preda Cartea tehnica a constructiei detinatorului legal.