• beta-v2-cut1_10
  • Proiectare de constructii civile si industriale.
  • Dirigentie de santier.
  • Evaluare risc incendii.
  • Avize si autorizatii P.S.I.
  • Scenarii de securitate la incendiu.
  • Planuri de interventie P.S.I.
 • beta-v2_10-1

  Proiectare de constructii civile si industriale.

  Beta Proiect este o companie cu o vasta experienta in domeniul proiectarii constructiilor civile si industriale ce va ofera servicii de proiectare asistata si consultanta in constructii pentru beneficiari, investitori, antreprenori si proiectanti.

  Serviciile de specialitate Beta Proiect sunt asigurate de o echipa de ingineri cu un inal nivel profesional avand toate specializarile cerute: rezistenta, instalatii electrice, termice, de apa, canalizare, gaze, atestati pentru executarea unor [...]

 • beta-v2-10-3

  Dirigentie de santier

  Beta Proiect dispune de personal autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. conform Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat Nr. 595/06.aug.2007, pentru urmarirea executiei lucrarilor de constructie prin diriginte de santier (inspector de santier).

  Pe langa caracterul obligatoriu al contractarii unui diriginte de santier in desfasurarea lucrarilor de constructii exista si o serie de avantaje pe care investitorul [...]

 • beta-v2-10-3

  Evaluare risc incendii.

  Evaluarea si identificarea riscului de incendiu este obligatorie pentru toti operatorii economici si se realizeaza prin procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit  [...]

 • beta-v2-10-3

  Avize si autorizatii P.S.I.

  Echipa Beta Proiect  ofera consultanta pentru autorizarea societatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conformitate cu Normelor metodologice de avizare si autorizare (Ordin MAI 80/06.05.2009)  [...]

 • beta-v2-10-3

  Scenarii de securitate la incendiu. Planuri de interventie P.S.I.

  Scenariul de securitate la incendiu este parte integranta a documentatiei tehnice a constructiilor, instalatiilor sau amenajarilor si  sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

  Planuri de interventie/evacuare in caz de incendiu sunt documente obligatorii pentru toti agentii economici [...]

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Lucrari cadastru si topografie

Servicii cadastru si topografie:

 

 • Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane;

 • Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane;

 • Comasari si/sau alipiri de terenuri sau parcele;

 • Realizare planuri topografice de situatie in format analogic si digital;

 • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari);

 • Trasari constructii, cote, limite de proprietate;

Pentru a veni in sprijinul Dvs va prezentam si alte informatii utile:

Acte necesare pentru cadastru si intabulare

 

A. CADASTRU  -  APARTAMENT
1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2)   cererea de recepţie si înscriere;
3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4)   actele de proprietate in copie legalizata:
- daca este cumparat cu plata integrala, copie legalizata dupa Contractul de vanzare cumparare si dupa procesul verbal de predare primire;
- in cazul in care este cumparat in rate copie legalizata dupa adeverinta de achitare integrala/cerere radiere ipoteca;
5)   certificatul fiscal in original, pentru cadastru si intabulare
6)   copii xerox dupa actele de identitate ale proprietarilor;


.B. CADASTRU  -  PRIMA INSCRIERE TEREN
1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2)   cererea de recepţie si înscriere;
3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4)   extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din extravilan);
5)   actele de proprietate, după caz, in copie legalizata;
6)   certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
7)   copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.


C. CADASTRU  -  DEZLIPIRE SAU ALIPIRE
1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2)   cererea de recepţie si înscriere;
3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4)   extras de carte funciara pentru informare;
5)   copii xerox după actele de proprietate;
6)   copii xerox după actele de identitate.
;


D. CADASTRU  -  NECESAR INSCRIEII UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA
1)   cererea de solicitare informaţii si convenţie;
2)   cererea de recepţie si înscriere;
3)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului măsurat;
4)   extras de carte funciara pentru informare;
5)   copie xerox după planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o construcţie definitiva noua sau se extinde o construcţie;
6)  copie legalizata dupa autorizaţia de construire si proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul;
7)  certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa;
8)   copie xerox după actele de identitate.

Acte necesare pentru realizare documentatie lucrari topografice

 • Actul de proprietate al imobilului in copie simpla;

 • Certificat de urbanism in copie simpla;

 • Schita anexata actului de proprietate - daca aceasta exista, copie simpla;

 • Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) - daca acestea exista, copie simpla;

 • Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in copii simple;

Executam lucrari topografice si de cadastru doar in Iasi si imprejurimi.

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata si rapida.

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.