• beta-v2-cut1_10
  • Proiectare de constructii civile si industriale.
  • Dirigentie de santier.
  • Evaluare risc incendii.
  • Avize si autorizatii P.S.I.
  • Scenarii de securitate la incendiu.
  • Planuri de interventie P.S.I.
 • beta-v2_10-1

  Proiectare de constructii civile si industriale.

  Beta Proiect este o companie cu o vasta experienta in domeniul proiectarii constructiilor civile si industriale ce va ofera servicii de proiectare asistata si consultanta in constructii pentru beneficiari, investitori, antreprenori si proiectanti.

  Serviciile de specialitate Beta Proiect sunt asigurate de o echipa de ingineri cu un inal nivel profesional avand toate specializarile cerute: rezistenta, instalatii electrice, termice, de apa, canalizare, gaze, atestati pentru executarea unor [...]

 • beta-v2-10-3

  Dirigentie de santier

  Beta Proiect dispune de personal autorizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. conform Procedurii de autorizare a Dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul Inspectorului General de Stat Nr. 595/06.aug.2007, pentru urmarirea executiei lucrarilor de constructie prin diriginte de santier (inspector de santier).

  Pe langa caracterul obligatoriu al contractarii unui diriginte de santier in desfasurarea lucrarilor de constructii exista si o serie de avantaje pe care investitorul [...]

 • beta-v2-10-3

  Evaluare risc incendii.

  Evaluarea si identificarea riscului de incendiu este obligatorie pentru toti operatorii economici si se realizeaza prin procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit  [...]

 • beta-v2-10-3

  Avize si autorizatii P.S.I.

  Echipa Beta Proiect  ofera consultanta pentru autorizarea societatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in conformitate cu Normelor metodologice de avizare si autorizare (Ordin MAI 80/06.05.2009)  [...]

 • beta-v2-10-3

  Scenarii de securitate la incendiu. Planuri de interventie P.S.I.

  Scenariul de securitate la incendiu este parte integranta a documentatiei tehnice a constructiilor, instalatiilor sau amenajarilor si  sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

  Planuri de interventie/evacuare in caz de incendiu sunt documente obligatorii pentru toti agentii economici [...]

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Scenariul de securitate la incendiu este parte integranta a documentatiei tehnice a constructiilor, instalatiilor sau amenajarilor si  sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.


Scenariul de securitate la incendiu la incendiu descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta si estimeaza actiunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru indeplinirea cerintei esentiale de securitate la incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu se elaboreaza pentru urmatoarele categoriile de constructii, instalatii si amenajari :


a) cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita ori de destinatie;
b) incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;
c) cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita, incadrate conform legii, indiferent de aria construita, regimul de inaltime sau destinatie;
d) cladiri din categoria monumentelor istorice la care se efectueaza modernizari sau schimbari de destinatie;
e) cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, având destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;
f) spatii amenajate in cladiri de locuit colective, având destinatia de comert, productie sau depozitare, indiferent de aria desfasurata;
g) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, având destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 m2;
h) constructii civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperisul tip terasa al cladirilor civile, indiferent de destinatie, aria construita/desfasurata sau de numarul de persoane;
i) constructii pentru structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, de vânatoare, de pescuit, sate de vacanta, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane si rurale, pensiuni agroturistice, locuinte turistice, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, indiferent de numarul de locuri;
j) cladiri pentru sedii ale autoritatilor publice, indiferent de aria construita;
k) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, având destinatia de birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 m2;
l) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, având destinatia de ingrijire a sanatatii, indiferent de aria desfasurata si de numarul de locuri, cu exceptia cabinetelor medicale individuale;
m) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, având destinatia pentru invatamânt, supravegherea, ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, elevi, studenti, batrâni, persoane cu dizabilitati sau lipsite de adapost, indiferent de aria construita;
n) cladiri sau spatii, având destinatia de gara, autogara, aerogara si statie de metrou, indiferent de aria desfasurata;
o) constructii pentru lacasuri de cult si spatii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vietii monahale, indiferent de aria desfasurata sau de numarul de persoane, cu exceptia caselor parohiale;
p) cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mare sau egala cu 2.500 de locuri pe scaune in aer liber;
r) constructii pentru amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mare sau egala cu 200 de locuri ori având destinatia comerciala, cu suprafata mai mare sau egala cu 2.500 m2;
s) constructii pentru depozitare si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate in rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/ recipiente fixe, precum si puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;
s) statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egala cu 50 m3 pentru lichide petroliere, mai mare sau egala cu 3 m3 echivalent apa pentru gaze petroliere lichefiate, precum si statiile transportabile de distributie a carburantilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egala cu 30 m3;
t) cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii publice si/sau intretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule;
t) sisteme, lucrari si retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale;
u) constructii, ferme si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mare sau egala cu 600 m2.

Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, instalatii si amenajari decat cele prevazute anterior, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor masuri de optimizare a protectiei la incendiu.


Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentatiile tehnice ale constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toata durata de existenta a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajari.


Scenariile de securitate la incendiu se actualizeaza atunci cand intervin modificari ale proiectului sau destinatiei constructiei si isi pierd valabilitatea atunci cand nu mai corespund situatiei pentru care au fost intocmite.